Región Trnava

Trnavský región ponúka množstvo historických a prírodných zaujímavostí. Spríjemnite si pobyt v Kaštieli Dezasse a spoznajte krásy trnavského kraja. Región patrí k doposiaľ nie veľmi objaveným turistickým pokladom. V prvom privilegovanom kráľovskom meste objavíte starobylé uličky a sakrálne stavby na pozadí romantickej scenérie okolitej krajiny posiatej vinárstvami.

Katedrála sv. Jána Krstiteľa
Monumentálna stavba slohovo čistého ranobarokového chrámu sa datuje do obdobia okolo roku 1629 tzv. „trnavského baroka“. Skvostom interiéru je kolosálny celodrevený ústredný oltár. Veľkým donátorom chrámu bol uhorský palatín Mikuláš Eszterházy.

Bazilika sv. Mikukáša
Najstarším kostolom v Trnave je Bazilika sv. Mikuláša zo 14. storočia. Stojí na mieste niekdajšieho stredovekého trhoviska. Nahradil pôvodný menší románsky kostolík. Sv. Mikuláš je patrón kupcov.  Umeleckým skvostom chrámu sú unikátne historické organy.

Mestské opevnenie
Výstavba trnavských hradieb bola v prvej polovici 13. storočia  najväčším stavebným projektom Uhorska. Dnes patria medzi najvýznamnejšie pamiatky Slovenska i Európy, pretože zostali zachovalé v dlhých úsekoch.

Mestská veža
Hlavnou dominantou mesta Trnavy je už niekoľko storočí Mestská veža, ktorá ako 60 meztrov vysoká rozhľadňa prispievala k bezpečnosti mesta.  V roku 1729 bol na piate poschodie inštalovaný mechanický hodinový stroj z dielne Franza Langera.

Smolenický zámok
Zámok nahradil pôvodný strážny hrad zo 14. storočia a od roku 1777 sa vlastníkom hradu stávajú Pálfyovci. Od roku 1953 je zámok sídlom Slovenskej akadémie vied. Súčasťou prehliadky je výstup na trojposchodovú vežu, z ktorej sa vám naskytne nádherný výhľad na okolie Smoleníc.

Malé Karpaty
Malebný vlnistý reliéf v západnom pohorí karpatského oblúka, priamo v srdci západného Slovenska. Svojimi krásami, prírodnými úkazmi a nedotknutou prírodou sa stala vyhľadávanou turistickou lokalitou. Málo frekventované cesty sú vhodné na turistiku či cyklistiku.

Jaskyňa Driny
Radí sa medzi puklinové jaskyne, ktoré vymodelovali zrážkové vody prenikajúce do podzemia systémom puklín. Od roku 1968 vyhlásená za chránený prírodný výtvor patrí dnes medzi významnejšie prírodné pamiatky a atrakcie v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Kaštieľ Dolná Krupá
Srdcom obce Dolná Krupá a najkrajšou ukážkou vidieckej klasicistickej architektúry je kaštieľ. Preslávený menom rodiny Brunsvik, hudobným géniom Beethovenom a rozáriom grófky Chotekovej. Od roku 2003 spravuje kaštieľ Slovenské národné múzeum.

Vinárstvo
Tradícia vinohradníctva a výroby vína je v Regióne Tirnavia prítomná odpradávna.  Najznámejšie slovenské vinárstva sídlia práve v tomto regióne. Vďaka ich úspechom na najvýznamnejších medzinárodných súťažiach si získava punc svetovosti.

Stredoveké pivnice
Trnave sa zvykne hovoriť „mesto pod mestom“. Súčasťou podzemného sveta Trnavy sú i krypty pod trnavskými kostolmi v historickom centre mesta. V minulosti bola Trnava známa obchodovaním s vínom, ktoré sa vyrábalo takmer v každom dome.

Zdroj text a foto www.regiontirnavia.sk